Intretinerea si depanarea sistemului de supraveghere

Situații des intalnite pe perioada utilizării sistemului de supraveghere

Instructiuni pentru montajul sistemului de supraveghere

Alimentați sistemul direct la o priză de perete sau folosiți un minim de prelungitoare de bună calitate. Folosiți doar prize cu împământare.
Asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare este constantă.
Evitati eventuale distorsiuni ale imaginilor (interferențe, imagini neclare). Traseele de cablu ale camerelor nu trebuie să treacă pe lângă cele de la rețeaua de curent electric alternativ la mai puțin de 20 cm.
Protejați conexiunile camerelor instalate în afara clădirii printr-o doză de protecție. În cazul corodării contactelor conectorilor calitatea semnalului scade și poate provoca defectarea sursei de alimentare cu curent a acestora.
Instalați camerele pe suprafețe drepte, fest, fără joc. Folositi sisteme de prindere potrivite tipului de material pe care se face montarea (lemn, BCA, beton).
Instalați camerele exterioare în zone protejate de intemperii și asigurați-vă că poziționarea cablurilor nu permite scurgerea apei către cameră.
Instalați camerele astfel încât să acopere distanțele pentru care au fost construite și orientați-le către zona de supravegheat prin reglaj sus-jos, stânga-dreapta. O camera care “bate” prea aproape sau prea departe nu va oferi claritatea sau nivelul de detaliu dorite.
Folosiți înregistratorul într-un mediu uscat, cu o temperatură constantă și cu o umiditate scăzută, pentru a preveni riscul unui scurt circuit sau pericolul de electrocutare.
Intretinerea si depanarea sistemului de supraveghere este o sarcina importanta si repetitiva. Va recomandam efectuarea verificarilor constant.

Evitati urmatoarele situatii in montajul sistemului de supraveghere

Nu pozitionați înregistratorul sau camerele interioare aproape de surse de căldură naturale sau artificiale.
Nu instalați camerele lângă echipamente de comunicație (routere) wireless care emit câmpuri electromagnetice puternice. Pot apărea “bruiaje“ pe imaginile transmise.
Evitați îndreptarea camerelor spre surse puternice de lumină sau suprafețe reflectorizante pentru a nu subexpune obiectele din jurul sursei de lumina, generând astfel imagini întunecate.
Orientarea camerei către geamuri sau uși de sticlă prea apropiate, ziduri sau copaci care intră în cadrul camerei, vor împiedica propagarea luminii infraroșu, reflectând-o înapoi în obiectivul camerei. Lumina infraroșu (IR) a camerei trebuie să se proiecteze pe suprafețe sau obiecte aflate la o distanță corespunzătoare, altfel lumina nu se va reflecta și imaginea generală a camerei va fi întunecată.

CONDIȚII DE UTILIZARE SI INTRETINERE A CAMERELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Pentru a preveni pericolul curentării vă rugăm să nu deschideți carcasa camerei; pentru folosire, toate butoanele se vor găsi pe suprafața acesteia. Nu există componente care pot fi reparate de utilizator. Dacă se întâmplă să apară ceva anormal în funcționarea camerei și pentru eventuale reparații adresați-vă vânzătorului sau service-ului autorizat.

Conditii de umiditate si temperatura

NU EXPUNEŢI ACEST PRODUS LA ALTE CONDIȚII DE UMIDITATE DECÂT CELE INDICATE ÎN FIȘA DE DATE A PRODUSULUI. Evitați folosirea camerei în afara limitelor de umiditate necondensată și ambient specificate, amplasarea în locuri în care se produc cantități mari de abur sau vapori de apă. Scurgerile de apă în cameră pot cauza defecțiuni.
NU INSTALAȚI ÎN CONDIȚII EXTREME DE TEMPERATURĂ ȘI NU PUNEȚI CAMERA ÎN APROPIEREA VREUNEI SURSE DE CALDURĂ, cum ar fi: sobe, calorifere, radiatoare, aragaze, etc.. Folosiți produsul numai în condițiile de temperatură indicate în fișa de date a produsului, pentru a preveni diminuarea calității grafice și defecțiuni ale acestuia. Asigurați o bună ventilație atunci când produsul este folosit în condiții de temperatură ridicată.
Evitați folosirea camerei pe perioade lungi în condiții de temperatură ridicată. Căldura excesivă poate scurta durata de viață a componentelor camerei și implicit a aceteia.

Conditii de manipulare si de intrerupere a folosirii

PENTRU O BUNĂ FUNCȚIONARE și UTILIZARE A PRODUSULUI, ACESTA TREBUIE SĂ FIE INSTALAT DE O PERSOANĂ CALIFICATĂ. Instalarea acestui produs în mod eronat poate cauza incendiu sau șoc electric. Respectați normativele și legile în vigoare!
ÎNCETAȚI FOLOSIREA CAMEREI DACĂ ESTE DETECTATĂ O CANTITATE ANORMALĂ DE CĂLDURĂ SAU FUM. Poate cauza incendiu.
NU MANIPULAȚI CABLUL DE ALIMENTARE CU MÂINILE UMEDE, poate cauza un șoc electric.
NU SUPUNEȚI CAMERA LA ȘOCURI PUTERNICE. Supunerea carcasei camerei la șocuri fizice poate afecta camera și poate permite scurgeri de apă în interiorul ei.
NU ÎNCERCAȚI SĂ DEZASAMBLAȚI SAU SĂ ADUCEȚI MODIFICĂRI ACESTEI CAMERE. Poate cauza incendiu sau deteriorarea produsului. În cazul în care aceasta s-a produs accidental nu atingeți senzorul sau lentila. Pentru produsele care au lentila neprotejată evitați atingerea acesteia.
Orice schimbare sau modificare care nu este în mod explicit aprobată de către producător poate anula dreptul utilizatorului de a beneficia de garanție.

Conditii de instalare functie de alte surse de pericole sau interferente

NU INSTALAȚI ÎN CONDIȚII DE ILUMINARE INSTABILĂ. Schimbări de iluminare severe sau pâlpâieli pot împiedica buna funcționare a camerei și chiar defectarea acesteia.
Nu îndreptați camera direct către lumina soarelui sau alte surse luminoase puternice, aceasta poate duce la apariția condensului, indiferent dacă produsul este în funcțiune sau nu. Acesta poate duce la distrugerea senzorului. Lumini puternice precum spoturile pot cauza distorsiuni (înflorituri sau pete). Aceste surse pot de asemenea cauza reflexii interne ale camerei, rezultând în defecțiuni la folosire.
NU INSTALAȚI ÎN ZONE CE POT FI EXPUSE LA GAZE SAU SUBSTANȚE INFLAMABILE. Poate cauza defecțiuni, șocuri electrice sau incendii.
Atunci când instalați camera la exterior, în apropierea unei linii de medie tensiune, asigurați-vă că mențineți cel puțin 1 metru distanță de linia de medie tensiune sau împământați o țeavă de metal adițională pentru a separa camera de sursa de alimentare. Apropierea de liniile de înaltă tensiune este strict interzisă în absența personalului autorizat.
Când această cameră este instalată lângă echipamente de comunicație (router-e) wireless care emit câmpuri electromagnetice puternice, pot apărea “bruiaje“ pe imaginile transmise de aparat.
NU INSTALAȚI PE UN PERETE NESIGUR CARE POATE FI SUPUS UNOR VIBRAȚII. Poate face ca produsul să cadă. Această cameră se instalează pe o suprafață dreaptă. Instalând camera pe pământ sau pe o suprafață denivelată poate cauza defecțiuni sau scurtarea duratei de viață a produsului.

Conditii de intretinere

ȘTERGEȚI GEAMUL CARCASEI DE PRAF ȘI ALTE IMPURITĂȚI. Acestea vor afecta calitatea imaginii, mai ales pe timp de noapte când pot produce reflexii ale luminii infraroșu, sau forțarea IR-ului, ducând în timp la arderea acestuia.
PROTEJAȚI CONECTORII DE UMEZEALĂ. În timp aceștia pot ruginii. Recomandăm verificarea semestrială a acestora. În cazul corodării contactelor calitatea semnalului scade și poate duce chiar și la defectarea sursei de alimentare cu curent a acestora.
VERIFICAȚI PERIODIC CALITATEA IMAGINILOR. În cazul apariției de distorsiuni ale acestora, verificați în ordinea următoare: conectorii (să nu prezinte urme de rugină sau oxidare), alimentarea (tensiunea sursei de alimentare să fie constantă) și integritatea traseului de cablu. Alimentarea necorespunzătoare pe o perioadă îndelungată va duce la defectarea produsului.